mandag 23. oktober 2017

Ta plass

I dag var eg på møte i det nystarta kvinnenettverket i lokalsamfunnet. Me fekk høyre fleire tankevekkjande innlegg om korleis kvinner oppfører seg i møte med media, korleis vi tenkjer og korleis vi oppfører oss mot andre kvinner som stikk nasen fram. Kvifor seier så mange kvinner nei til å uttale seg i media, til dømes? Og kvifor vert småbarnsmødrer stadig konfrontert med at dei er aktive trass i at dei er mødrer, når ikkje menn vert møtt på same måte? Hovudtemaet var "ta plass" - altså å engasjere seg og ta ansvar - både i jobbsamanheng og frivillig arbeid. Det blir spennande å følgje dette prosjektet framover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar