fredag 15. februar 2019

Ei veke med mykje politikk

Denne veka har eg vore på møte måndag og tysdag kveld, og i tillegg det meste av torsdagen. Til saman har eg sete 12,5 timar i møte, i tillegg til at eg sjølvsagt har vore på jobb og hatt nokre møte der òg. Fredagen har eg hatt fri, og det har vore ekstra kjærkome. Det går sakte framover med oppgåveskrivinga når eg må ta lange opphald, men eg har no om lag 24000 ord. Kravet er 32000, så eg er på god veg til å ha eit utkast som eg kan arbeide vidare med.

På det 7,5 timar lange kommunestyremøtet torsdag vart mange interessante og viktige saker debatterte, mellom anna skulestruktur, kulturhus og idrettshall. I tillegg fekk vi høyre ein to timar lang presentasjon av resultata av forsking på psykisk helse blant barnehageborn i kommunen.

Politikk er ikkje for utolmodige, det er heilt klart, men no ser det ut til at det private initiativet kan få til rask oppstart av byggeprosessen når det gjeld idrettshall. Etter kvart skal vi få til fleire praktbygg, og det vart kasta fram gode idéar til løysingar som kan bli svært gode for bygda.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar