søndag 16. februar 2020

Bok 8 2020: " Vintertronen. Haakon & Maud III" av Tor Bomann-Larsen

I denne tredje boka om det norske kongeparet slit dei med å stadfeste posisjonen sin som regentar. Kva rolle skal dei ha, og kva makt kan dei utøve? Samtidig står kongemakta stadig svakare internasjonalt, og det går mot krig og konfliktar i Europa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar