torsdag 20. februar 2020

Vinterferie 2020

Eit par dagar hadde eg alle ungane heime, men dei to eldste er no attende i storbyane dei bur i. Søndag kveld feira vi morsdag på etterskot og fastelavn på forskot, og ungane spelte brettspel medan mor baka. Elles har vi brukt dagane til rolege aktivitetar som turgåing, matlaging, kino, handel og tv, i tillegg til å besøke mor/mormor. No står det berre ein dag att av den ordinære ferieveka, og den skal både nytast og nyttast.

Frå eit butikkvindu i Volda. Ei fin oppmoding!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar