søndag 23. februar 2020

Bok 9 2020: "Makten. Haakon & Maud IV" av Tor Bomann-Larsen

Denne boka handlar mykje om revolusjonen i Russland og korleis Kong Haakon takla ei veksande arbeidarrørsle her i Noreg. Sluttkapittelet handlar om Hornsrudregjeringa i 1928, og då har ein konkludert med at kongen takla dei radikale tendensane på ein framifrå måte slik at ein unngjekk revolusjon i Noreg.

1 kommentar: