lørdag 27. februar 2021

Bok 17 2021: "Portnerboligen" av Gøril Emilie Hellen


Denne boka handlar om ein liten familie i etterkrigstidas Trondheim. Hovudperson er jenta i familien, men det meste dreiar seg om storebroren og hans psykiske sjukdom. Sentralt i handlinga er den behandlinga psykisk sjuke fekk på den tida, mellom anna elektrosjokk og lobotomi. Dette var ei svært tankevekkjande bok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar