lørdag 27. februar 2021

Bok 18 2021: "Den avstengte øya" av Sigríður Hagalín Björnsdóttir


Då Island brått blir avstengt frå resten av verda, får dette mange konsekvensar. Aukande nasjonalisme, rasisme og auka interesse for å vere sjølvforsynte er blant konsekvensane. Eg har inntrykk av at Island på mange måtar er proteksjonistisk, men denne boka er ein skrekkvisjon om kva slike haldningar kunne ha ført til i ein ekstrem situasjon. Boka er rimeleg sær, men veldig interessant.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar