lørdag 27. februar 2021

Bok 19 2021: "Islands forfatter" av Hallgrímur Helgason


Ein mann vaknar og veit ikkje kvar han er. Etter kvart kjem han fram til at han er inne i ei av dei bøkene han har skrive. Med dette uvanlege og surrealistiske utgangspunktet vert Islands kulturhistorie gjennomgått, drøfta og kritisert. Mykje er interessant å lære om, men eg har kjensla av at eg veit for lite om emnet til å ha fått eit fullgodt utbytte av boka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar