tirsdag 8. januar 2008

Verdas beste jobbEin kan seie mykje negativt om læraryrket. Vi har mykje stress og mas, utakksame elevar, krav frå alle kantar som vi umogleg kan innfri innanfor den avsette arbeidstida og bunke på bunke med stilar og prøver som må rettast. Løna er heller ikkje noko å rope hurra for når ein samanliknar seg med andre som har tilsvarande lang utdanning. MEN: i kva anna yrke kan ein lese dikt og romanar og få løn for det? Og kanskje til og med få elevane til å lese med ein viss entusiasme?
No skal ikkje eg påstå at mine elevar er så uhorveleg entusiastiske - det er ein viss fare for at eg er den mest entusiastiske - men denne veka les eg "Boy" av Roald Dahl med engelskklassa og "Sjur Gabriel" av Amalie Skram med norskklassa. Eg har lese begge bøkene saman med elevar tidlegare, og det har vore relativt vellukka. Når ein skal velje bøker som ungdom skal like, er det mi erfaring at dei bør anten vere morosame eller tragiske. Så får ein smette inn litt faktastoff om skulesystemet i England og naturalismen i Noreg når dei har lese ferdig. For mange er sjølve leseprosessen hardt arbeid i seg sjølv, og for å hjelpe på har eg spelt "Sjur Gabriel" på lydbok for dei. I dag vart vi akkurat ferdige med å føde Vesle-Gabriel og banke drengen Aslak. Tidlegare på dag hadde eg saman med den andre klassa leita etter stoff om Roald Dahl på internett og lese vidare om morosame episodar frå oppveksten hans.
Og slikt får ein løn for.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar