tirsdag 16. september 2008

Sachsenhausen
Om lag 2500 norske menn sat som fangar i Sachsenhausen under andre verdskrig - mellom andre Arnulf Øverland. I denne leiren fekk vi sjå mange døme på antisemittisk propaganda, fleire brakker, benkar der grusomme eksperiment hadde blitt utført og fleire krematorium. På eitt av bileta ser de eit tak som har brannskadar etter at nynazistar tende på for å utslette prov på grusomheitene til nazistane. Ein har valt å la vere å pusse opp taket for å vise dette nye kapittelet i historia. Gutane og mennene blant oss la ned blomar ved eit minnesmerke over dei norske mennene som sat i fangenskap i denne leiren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar