mandag 21. november 2011

Where have you been, my blue-eyed son?

Det er dagen derpå. Minstemanns auge har vore utsett for ein del kommentarar og blikk siste døgeret, men han tek det heile med stoisk ro. Han påstår han kan sjå like godt som elles, så det er ingen fare for at han ikkje skal kunne spele PS eller gå på kino dei komande dagane.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar