onsdag 14. november 2012

Reisen til julestjernen

Vi har som tradisjon å gå på kino heile familien og sjå ein julefilm i førjulstida. I år var det "Reisen til julestjernen" som peika seg ut som eit naturleg val. Eg har aldri sett den eigentlege "Reisen til julestjernen" frå ende til annan, men noko har eg plukka opp. Derfor var det interessant å sjå om det var noko poeng i å lage ein ny versjon.

Dommen i bilen heim var einstemmig. Historia er noko tynn, og der er nokre logiske brestar. Korleis greier til dømes Sonja å halde gullmedaljongen hemmeleg for røvarane i ti år? Kostyma og landskapsbileta var derimot imponerande og stemningsfulle. Vi trur ikkje det blir ein ny klassikar, men vi hadde absolutt ei hyggeleg oppleving.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar