onsdag 3. juli 2013

Bok 42 2013: "Indias datter" av Shilpi Somaya Gowda

I denne romanen møter vi eit fattig indisk par som adopterer vekk dottera si. Parallelt får vi høyre om ei amerikansk kvinne som giftar seg med ein indisk mann, men som ikkje kan få eigne born. Utover i romanen kjem desse to familiane stadig nærare kvarandre, og ein får eit innsyn i skilnader mellom fattige og rike i dagens India. I tillegg lærer ein mykje om indiske skikkar, matvanar og haldningar.

Forfattaren er kanadisk, men foreldra var begge frå Mumbai, som òg er den mest sentrale staden som er skildra i romanen. Idéen til boka fekk ho då ho arbeidde på ein indisk barneheim.

Boka er spennande og lettlesen, og den er ikkje så sentimantal som ein kan frykte når ein les om den. Eg er glad i å lese bøker frå andre kulturar, og denne sette eg pris på, sjølv om den på mange måtar er enkel og føreseieleg.

5 kommentarer: