onsdag 17. juli 2013

Bok 46 2013: "Anna Karenina" av Lev Tolstoj

Etter at eg såg den flotte, nye filmen om Anna Karenina tidlegare i år, tenkte eg at eg må lese boka når eg får tid og høve. Det har eg no gjort, og etter over 22 timar lydbok er eg, om mogleg, meir gripen av historia enn tidlegare.

Anna er gift med ein mann ho ikkje elskar, og har ein son. Då ho brått forelskar seg i ein annan mann, går ho frå ektemannen og lagar skandale. Det blir mange konfliktar og problem, og livet blir etter kvart uuthaldeleg for Anna.

Parallellhistoria om Kitty, som først forelskar seg i den same mannen som Anna, får eit betre utfall, og slutten på romanen gir eit tydeleg signal om kva verdiar forfattaren set høgst.

Boka er melodramatisk på mange måtar, men det er ei gripande historie som på grunn av omfanget gjer seg godt som lydbok.

1 kommentar: