søndag 27. september 2015

Bok 86 2015: "Uten personlig ansvar" av Lena Andersson

Hugsar du Ester frå romanen "Rettsstridig forføyning"? Vi møter henne att i "Uten personlig ansvar", der ho igjen kjem inn i eit vanskeleg kjærleiksforhold til ein gift mann som ikkje vil forlate kona si. Ester tolkar og overtolkar alt som vert sagt og gjort, og ho er sikker på at mannen vil forlate kona etter ei stund. Men tida går...

Eg likte denne boka svært godt, slik eg òg likte den første boka om Ester. Ho er intellektuell og akademisk, men samtidig håplaust naiv. Boka har eit driv over seg som gjer at ein ønskjer å lese vidare for å sjå korleis det går, samtidig som i alle fall eg ikkje hadde nokon klar sympati for karakterane. Det er godt gjort av ein forfattar å skrive ei bok om problematisk kjærleik som er så interessant og uføreseieleg, og denne forfattaren har skrive to.

Løp og les!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar