onsdag 23. september 2015

Frå Folkestaddalen til Straumshamn over Sandåna

Tysdag kveld skulle vi teste ut råsa det står skilt mot i enden av Folkestadsetrevegen på Flotesida. Kva "Sandåna" var, visste vi ikkje, men vi tenkte at det kanskje var ein sti som gjekk ved ei steinsett elv.

Råsa var mildt sagt dårleg merkt, med ulike band og tape-bitar i til dels blasse fargar, og mykje av råsa gjekk dessutan over svært blaut myr. Vi gissa oss fram det meste av vegen, og det vart til slutt både sleipt og bratt gjennom skog og i steinur. Då vi kom opp, såg vi ein varde, og i den låg det ein boks med ei bok i. På framsida stod det "Sandåna", som med andre ord er ein liten topp i fjellområdet mellom Folkestaddalen og Straumsdalen. Det var nydelege fargar i fjellet, og flott utsikt i fleire retningar. Vindstille og mildt var det òg, så det vart ei nydeleg stund.

Tanken på å gå ned att same vegen var ikkje freistande, så vi enda opp med å gå ned i Straumsdalen, ned skogsvegen derifrå og heim til meg for å hente den andre bilen.
Utsikt mot Folkestaddalen

Charlie i haustfargar

På Sandåna

Utsikt frå Sandåna mot Folkestaddalen

Straumsvatnet


Demningen ved Straumsvatnet


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar