søndag 1. mai 2016

1. mai 2016

I år fall 1. mai på ein søndag, og her i bygda var det konfirmasjon. Eg er sterk motstandar av at ein bruker dagen til anna enn det den er meint for, men var heldigvis ikkje "ramma" sjølv.

Markeringa av dagen skjedde i år i kinosalen på Volda samfunnshus. I Volda arrangerer fleire grupper 1. mai saman, men i og med at det var konfirmasjonar fleire stader, var det ikkje så store forsamlinga som møttest. Foreldra mine og Bladfyken var i følgjet mitt.

Arbeidarpartiet hadde stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal som hovudtalar. Han snakka mykje om arbeidsløyse, krise og skattelette, men og om integrering og hjelp av flyktningar.


SV sin hovudtalar var den lokale kommunestyrepolitikaren Marit Aklestad, som har fått ein del mediamerksemd på grunn av medbragt baby på kommunestyremøte. Ho fokuserte på internasjonal solidaritet, og peika på ein del problem med arbeidsmiljø og rettigheiter.

AUF-appellanten Guro Kvist var innom ein del av det dei to hovudtalarane tok føre seg, og peika dessutan på kor viktig 1. mai var og er.

Howard Medland heldt appell på vegner av Amnesty International, og han fortalde mellom anna om tre som sit fengsla fordi dei manglar ytringsfridom i land som Uzbekistan, Azerbadjan og Etiopia. Alle fire talane var tankevekkjande og lærerike. I tillegg var det musikkinnslag frå Høgskulen, allsong og kaker og kaffi.

Etter arrangementet for vi, som i fjor, på kinarestaurant. Når ein har gjort noko to år på rad, er det som kjent blitt ein tradisjon.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar