mandag 20. juni 2016

Bok 39 2016: "Bryllupet" av Ismail Kadare

Eg er blitt tipsa om denne albanske forfattaren for ei tid attende, og no har eg skaffa meg nokre bøker frå tidleg i forfattarskapen hans (1972). "Bryllupet" handlar, som tittelen seier, om eit bryllaup, og det går føre seg på landsbygda i Albania seint på 1960-talet. Vi får innsyn i gamle albanske skikkar, men desse vert spegla mot den nye, sosialistiske tidsånda i landet. Eg likte boka godt og ser fram til å lese fleire bøker av same forfattar.

Etterordet i boka er forresten svært lærerikt, ikkje minst fordi boka kom ut på Forlaget Oktober og er svært politisk inspirert. Albania er eit land med ei spennande historie, og ein kan sjå korleis religiøse haldningar og kvinneundertrykkande tradisjonar var med på å framprovosere eit kommunistisk styre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar