onsdag 29. juni 2016

Bok 43 2016: "Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, Apartheid og frigjøring" av Tore Linné Eriksen

Denne boka har ein ambisiøs tittel, men den er berre på knapt 200 sider. Den gir såleis eit slags oversyn over historia til landet, frå jeger- og sankarsamfunnet, til kolonitida og over i vår moderne tid. Ein får eit visst innblikk i korleis religion og kultur har prega landet, og kva utfordringar dei slit med no. Boka kom ut i år, så den er svært aktuell.

Eg har lese boka fordi emnet interesserer meg, men òg for å ha meir bakgrunnskunnskap når eg underviser i engelsk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar