torsdag 16. juni 2016

Ein spennande dag i kommunestyret

I dag vart det med knappast mogleg fleirtal, 14 mot 13 stemmer, vedtatt å halde ny folkerøysting om kommunesamanslåing. Etter mitt syn var dette rett, i og med at ein hadde ei folkerøysting om samanslåing med ein annan kommune tidlegare. Lita tue kan velte stort lass.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar