tirsdag 9. august 2016

Bok 63 2016: "De tapte sjelers land" av Nadifa Mohamed

Forfattaren har sjølv bakgrunn som flyktning frå Somalia, men handlinga i denne romanen er lagd til slutten av 80-talet, då Mohamed allereie hadde forlate landet. Ho var berre fem år då ho reiste frå Somalia i 1986, så det meste av bakgrunnsstoffet har ho lese seg til.

I boka møter vi ulike kvinner i ulike aldrar, og vi får sjå kva følgjer dei politiske tilhøva i landet får for dei. Det er litt vanskeleg å følgje med i kven som er kven i starten, og her er ein del lokale omgrep som eg ikkje skjønar. Eg burde ha lese den meir konsentrert eller ein gong til for å få med alt, men det synest eg ikkje er verd å bruke tid på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar