søndag 28. august 2016

Bruselskap

Denne veka var eg på gruppemøte og kommunestyremøte, men eg gjekk glipp av det opne møtet om brubygging i kommunen. Der vart eg vald til styremedlem i bruselskapet - eit verv eg kanskje har fått fordi eg er kvinne og den einaste aktive politikaren frå denne sida av fjorden i partiet eg er med i. Men om ein kanskje har kome med litt på "kjøt og flesk" er det likevel mogleg å gjere ein god jobb. Eg skal i alle fall prøve.

Bruer er viktige for distrikta - ikkje minst synest eg Lote-Anda og Lauvstad-Folkestad er viktige bruer å bygge. Brua over Dalsfjorden står som andreprioritet i bruselskapet, og det kan berge busetnaden i delar av Vanylven (Syvde og Rovde). Det er eg sjølvsagt for, og eg ser føre meg bygda Volda som naturleg sentrum i ein stor kommune eller region der folk kan bu eit stykke unna og likevel kunne pendle utan store problem eller utgifter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar