mandag 22. august 2016

Første skuledag

Så kom den store dagen: første skuledag. Alle ungane mine er spreidde på kvar sin skule no, og Minstemann er den einaste som er att på Folkestad skule, der han går i 8. klasse o altså er ungdomsskuleelev. Skulebygget, klassen og lærarane kjenner han godt frå før.

Veslejenta har hatt sin første dag på musikklinja, og det var kjekt å få henne og fleire av klassekameratane hennar frå tiande som elevar ved skulen der eg jobbar.

Storegut begynte på årsstudiet i engelsk på høgskulen i Volda i førre veke, og Eldstejenta skal studere religion i Oslo.

Gamla sjølv syntest det var kjekt å møte att elevane - skulen er ikkje den same utan.

I kveldinga var det gruppemøte i partiet, så no er det fullt køyr med kvardag att.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar