mandag 20. mars 2017

Bok 19 2017: "Arv og miljø" av Vigdis Hjorth

I starten syntest eg denne boka var masete, triviell og relativt uinteressant. Ei kvinne opplever at ho vert urettvist behandla i eit arveoppgjer då systrene arvar kvar si hytte medan eg-personen Bergljot og broren får tilbod om økonomisk godtgjersle langt under det dei meiner er ein realistisk takst. Etter kvart utviklar romanen seg veldig, då ein får vite stadig meir om kva som ligg bak konfliktane i familien. Det vart til slutt ei svært god bok som eg anbefaler alle å lese. Den viser kor komplisert eit liv kan vere, og kor stor skade ein kan ta av barndomsopplevingar. Den viser også godt korleis søsken kan oppleve barndomen forskjellig, sjølv om dei lever i den same familien. Kort sagt var det ein innhaldsrik roman som sette tankane i sving.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar