tirsdag 21. mars 2017

Bok 20 2017: "Bovara" av Jan Roar Leikvoll

Eg fekk anbefalt denne forfattaren, som var ny for meg, og dermed lånte eg dei tre bøkene av han som eg fann på det lokale biblioteket. "Bovara" er ei bok frå klostermiljø. Eg-personen er ein munk som ønsker å bli elska av ein annan, men som berre blir utnytta på ulike måtar. Den einaste måten han skil seg positivt ut frå dei andre i klosteret på, er at han har ei fantastisk songstemme. Etter kvart dukkar det opp ein ny korgut med vakker stemme, og eg-personen misser dermed det meste. Munken han elskar finn andre, blant anna gjer han ei kvinne gravid, og eg-personen går over i ein tilstand av vondskap eller galskap. Det er litt vanskeleg å halde greie på fortid og notid, men heilskapen er ein noko makaber, men likevel vakker og poetisk roman.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar