onsdag 20. desember 2017

20. desember: ørstatur og sensur

Etter jobb kom Eldstejenta innom, og vi tok oss ein liten handlerunde før vi besøkte Morfaren på Ørstaheimen. Mormora kom dit òg, og då kunne vi gjere litt nytte for oss ved å hente ein pakke i posten for henne.

Dagens gledelege var elles at sensuren frå eksamen var klar, og eg stod med glans. Dette emnet har vore ganske så utanfor komfortsona mi, så det var ekstra kjekt at det gjekk så bra. Arbeidskravet var verre enn eksamen, på mange vis, men eg hadde ei kjensle av å ha snakka for mykje "rundt grauten" på nokre av spørsmåla. Vi fekk seks spørsmål og måtte svare på alle, så det var lite rom for flaks og tilfeldigheiter. No er eg glad eg kan legge bak meg alle tankar på Kji-kvadrat, z.skåre og regresjonsanalyse, men eg bistår gjerne andre som slit med det same i framtida. Læringskurva har vore stupbratt, spesielt når det gjaldt å lære om mine eigne aversjonar og manglande sjølvtillit når det gjeld formlar og reknestykke.

1 kommentar: