lørdag 30. desember 2017

6. juledag: fordjuping

Etter ein arbeidsdag som vart avslutta 21.30, berre avbroten av ein tur på butikken og ein tur med hunden, vart eg i kveld ferdig med fordjupingsemna for i år. Det har vore mykje arbeid både for elevane og meg, men så har produkta blitt gode òg. Emna har vore svært varierande, frå vampyrar og psykopatar til amerikansk valkampretorikk og tradisjonelle film- og romananalysar. Eg har ikkje lagt føringar for vala deira, men eg har vore svært streng med struktur og skrivestil. Målsettinga er at dei skal kunne forstå kva det inneber å skrive ei akademisk oppgåve når dei begynner å studere - for somme blir det allereie neste haust. Eg har sjølv levert eksamensoppgåver på 5000 og 4000 ord, og elevane våre skulle skrive 3500 ord, i tillegg til å lage kjeldeliste og innhaldsliste i APA-stilen eller liknande. Det har vore ei god læringskurve for dei alle saman, og eg har lært ein del eg òg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar