tirsdag 5. desember 2017

Bok 87 2017: "Til Jacobs forsvar" av William Landey

Ein ung gut vert drepen, og ein jamaldring vert sikta for drapet. Vi følgjer farens ord og tankar om rettssak, saksgang med meir. Faren er statsadvokat, og han har dermed tankar om sjølve rettsprosessen som ikkje ein lekmann ville ha hatt. Det er først og fremst forteljemåten som gjer boka spennande, for den er skriven i ein retrospektiv metode som gir lesaren ei kjensle ac at noko dramatisk har skjedd i ettertid av det det vert fortalt om. Handlinga er ikkje så spennande i seg sjølv, men denne forteljemåten gjer at stemninga vert uhyggeleg og ein blir interessert i å lese vidare,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar