torsdag 7. desember 2017

6. desember: Folkevaltnettverket på Sunnmøre

Dagens kontorlandskap
Eitt av mine kjekkaste verv er å sitje i Folkevaltnettverket, eit forum der nokre politikarar frå kvar kommune møtest for å høyre foredrag og diskutere i grupper. Denne gongen møttest vi i Ålesund, der vi fekk servert nydeleg mat og gode innlegg før vi sjølve bidrog i gruppesamtalar. Kvar gong vert vi plassert saman med nye medlemmer i den første økta med gruppearbeid, før vi til slutt har ei oppsummeringsøkt saman med politikarar frå eigen kommune. Det er nye tema kvar gong, og denne gongen snakka vi mykje om forholdet mellom administrasjon og politikarar, i tillegg til å reflektere over kva som er dei beste møteformene og møteplassane. Opplegget har vore godt på alle dei tre treffa vi har hatt så langt, og vi blir utfordra til å tenkje nytt om mangt. No når eg har lese så mykje statistikk, syntest eg det aller mest interessante var å få presentert statistiske funn i ei større spørjeundersøking blant politikarar i regionen. Eg forstod både kategoriseringa, operasjonaliseringa og regresjonsanalysen på ein måte eg ikkje ville ha gjort for nokre månader sidan!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar