onsdag 27. desember 2017

3. juledag: juletrefest

Det har vore ein viss diskusjon i bygda om kor vidt den årlege juletrefesten har utspelt si rolle. Det er ikkje så mange småbarnsfamiliar att, og frammøtet har vore labert nokre gonger. I og med at det vart bestemt at ein skulle arrangere festen, tok vi oss ein tur. Det er inga lov som seier at det berre er småbarnsfamiliar som er velkomne ved slike høve, og festlyden blir bestemt ut frå kven som stiller opp.

Det vart ei hyggeleg økt med rikeleg og god mat, god prat, song, juleevangelium, nissebesøk og gang rundt juletreet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar