torsdag 10. mai 2018

Bok 30 2018: "Verden som var min. Åttitallet" av Ketil Bjørnstad

Dette var eigentleg to band av same bok, så den er ganske lang. Og kanskje litt langdryg. Det er kjekt med eit tilbakeblikk til det som skjedde på åttitalet, men det ergrar meg når boka inneheld openberre faktafeil som at Paul McCartney spelte inn "Ebony and Ivory" saman med Michael Jackson. Det er òg noko forvirrande at innlesinga er gjord av same mann (Anders Ribu) som las Knausgårdserien "Min Kamp", for eg har ein tendens til å samanlikne dei to. Eg synest Ketil Bjørnstads liv er svært annleis enn mitt, og Knausgård er for meg ein langt meir spennande person å lese om av mange årsaker. Når det er sagt, vil eg berre seie at den historiske sida av boka er interessant, spesielt den delen som handlar om Treholtsaka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar