tirsdag 15. mai 2018

Godkjent arbeidskrav

I det normale løpet til mastergradsstudiet skulle eg levere 7000 ord i eit teorigrunnlag denne våren. Det var eit tungt arbeid, for den rette teorien måtte finnast i dei rette bøkene. Før jul skreiv eg 6000 ord på ein 6-timarseksamen, så eg skriv eigentleg både fort og lett, men dette arbeidet kravde ei heilt anna form for innsats. Somme dagar kunne eg jobbe i timesvis for å produsere 200 ord, til dømes.

Då pappa var på det sjukaste og vi såg kva veg det gjekk, tenkte eg at det var best å få unna mest mogleg skrivearbeid i god tid før leveringsfristen. Det var dessutan lurt å planlegge konfirmasjonen òg i god tid, fann eg ut. Siste vekene har vore prega av sjukdom, død, gravferd og konfirmasjon, og eg var inne på tanken om å be om utsett frist på arbeidskravet. I staden beit eg tennene saman og fekk ned nok ord, med den tanken at eg kunne få ein ny frist i juni dersom teksten ikkje vart godkjend. Eg leverte over ei veke før fristen, som var 14. mai, og allereie i dag, 15. mai, fekk eg melding om at den var godkjend. I tillegg fekk eg nyttige kommentarar og svært gode tilbakemeldingar frå rettleiaren, så no er eg gira på å halde fram. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar