onsdag 29. juli 2020

Bok 52 2020: "Verre enn sitt rykte" av Yngvar Ustvedt

Det ligg fleire bøker av forfattaren på Storytel, og dei er glimrande innlesne og lettfattelege. Denne boka omhandlar vikingane, og tek føre seg ulike kjelder som skal vere med på å gi eit nyansert syn på kven vikingane var og kva dei gjorde. Boka viser òg korleis vikingane vart romantiserte i Norden og Tyskland som ein del av nasjonsbygging og nasjonalromantisk kultur, seinare òg av nazistar. Boka begynner med ei skildring av korleis vikingar vert nytta i dagens samfunn i så ulike samfunnsområde som fotball og turisme, og mot slutten reflekterer forfattaren over ulike kjelder og kjeldekritikarar i nyare tid, som til tider har framstilt vikingane som ufarlege handelsmenn og forkasta historiske kjelder som propaganda. Boka er svært interessant av mange årsaker, og eg føler eg har lært mykje som eg kan ta med meg vidare i norskundervisninga.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar