fredag 25. desember 2020

Bok 100 2020: "Olav Audunssøn 5. Ødemarken."


Forholdet mellom Olav og Eirik vert stadig verre, og til slutt får guten nok og reiser vekk. Olav grublar på korleis han best skal styre livet sitt, og korleis han best skal ta seg av borna, både eigne og fosterborn. Han har òg problem med folk på garden. Kva skal han gjere dersom ikkje Eirik kjem att?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar