søndag 27. desember 2020

Bok 101 2020: "Olav Audunssøn 6. Vinteren" av Sigrid Undset


Med denne boka avsluttar Undset forteljinga om Olav Audunssøn i Hestviken. Dette er ei bok med mykje drama og melodrama, men òg mykje grubling. Skal gamle sanningar takast fram i lyset? Er dei årsakene til at livet har blitt meir komplisert enn naudsynt? Mest interessant og sentralt er det stadig like problematiske forholdet mellom Olav og Eirik. Vi dei forsonast? Dette er ein spennande og interessant bokserie, men noko av grublinga får andre løysingar enn det eg hadde tenkt meg på førehand. Livet er dessutan vanskeleg, særleg for kvinner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar