onsdag 29. juli 2009

Princess Leia?


Sidan Minstemann no har pensa seg inn på Star Wars, og skyt med imaginære laserpistolar i blåbærskogen, må mora innfinne seg med at rolla som Catwoman vert lagt på is. Poden godtok imidlertid kjapt Gamlas forslag om no å få gå inn i rolla som Prinsesse Leia, og det var ikkje noko dårleg byte. Eg var ikkje så verst nøgd med transformasjonen, heilt til Nummer 3 spør veslebroren om korleis ho der prinsesse Leia ser ut - eigentleg. "Hekje peiling", sa Minstemann, "ej he aldri sett ne!"

Akk ja - eg som trudde eg fekk rolla på grunn av slåande likheit...

For ordens skuld legg eg til at illustrasjonsbiletet er henta frå Internett - det er ikkje Gamla i kostyme. Eller i sivil, for den saks skuld...

1 kommentar: