tirsdag 12. november 2013

Ei spesiell oppleving med "Drageløperen"

I faget Internasjonal engelsk plar eg syne filmen "Kite Runner" under kapittelet om det multikulturelle samfunnet. Sidan eg har ein utovervend afghansk elev i gruppa, bad eg han for ei tid sidan om å seie nokre ord om Afghanistans historie før vi begynte å sjå filmen. Han hadde gjort seg flid og snakka mykje om historia til heimlandet, kulturen og folkegruppene, og vi fekk såleis ei mykje betre innleiing til innhaldet i filmen enn eg nokon gong har hatt før.

Filmen omhandlar fleire ulike tema i tillegg til afghansk historie, som venskap, kulturskilnader, innvandring og forhold mellom far og son. Eg likar filmen svært godt, og toler godt å sjå den minst ein gong i året.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar