lørdag 9. november 2013

Vildanden anno 2013

Torsdag kveld stod Ibsens "Vildanden" på programmet i Ørsta kulturhus, og som den Ibsen-entusiasten eg er, måtte eg få med meg den framsyninga. Mykje var gjort annleis enn forventa, og skodespelarane framstilte dei ulike karakterane heilt annleis enn det eg har oppfatta dei gjennom lesing av teksten. Mellom anna kan eg nemne at Hjalmar Ekdahl var meir realistisk framstilt, og kona Gina sterkare og mindre oppofrande. Mykje var bra i stykket, men eg reagerer negativt på at ein må legge til valdsscener for å få stykket meir dramatisk. Etter mitt syn står Ibsens tekstar sterkt nok utan brøling, banning og vald, men det må kanskje til i 2013?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar