tirsdag 7. januar 2014

Ein tankevekkjar

Video om mobilbruk som eg nytta i engelskundervisninga i dag, då vi starta på kapittelet om media.

2 kommentarer:

  1. Eg har sett på denne galskapen ei stund. Kva som er/ bør vere vanleg folkeskikk, bør nok diskuterast!

    SvarSlett
  2. Elevane påstod at dei hadde lagt vekk mobilen det meste av julaftan, og ei sa at ho hadde lagt vekk mobilen i ei veke, frå julaftan til nyttårsaftan. Ein klaga over kor slitsomt det er aldri å få augekontakt med somme folk - kanskje er dei siste generasjon som forventar augekontakt? Elles kan ein nemne at tv, aviser o.l. kan vere like forstyrrande for medmenneskeleg kontakt som mobiltelefonen, og alle har truleg eit betringspotensiale.

    SvarSlett