fredag 7. februar 2014

Bok 11 2014: "Satellittmenneskene" av Hans Olav Lahlum

Også denne gongen gissa eg mordaren ganske tidleg i boka, men eg let meg likevel underhalde av Lahlums "retro-krim" med handling frå 1960-talet og gamle gåter frå andre verdskrig. I ekte Agatha Christie-stil er romanen basert på eit lukka rom med eit avgrensa tal mistenkte. Festens midtpunkt døyr på grunn av nøtteallergi, og dermed dreiar resten av handlinga seg om opplesing av testamentet, intervju av dei andre involverte og andre kriminelle handlingar som kjem i kjølvatnet av det første dødsfallet.

God underhaldning for oss som set pris på klassisk krim!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar