søndag 2. februar 2014

Laurdagstur til Otterdal og Viddal

Laurdag var det nokolunde fint vêr, snøfritt og opplett. Vi tok turen til Hornindal, der vi gjekk inn den nye vegen til Otterdal. Bygda der vart isolert då vegen rasa under orkanen Dagmar, men no har dei fått fin, ny veg. Vi gjekk opp gjennom dalen eit stykke, og det er verkeleg ei perle. Nokre av husa er haldne ved like på ein noko spesiell måte, men også det kan ha sin sjarm.

Etter å ha handla på Grodås tok vi ein svipptur til Bjørke og Viddal. Også her har storsamfunnet teke omsyn til dei få menneska som bur usentralt, og kosta på dei ein tunnell mellom Bjørke og Leira. På Viddal kan ein sjå langt utover fjorden, og dette er òg ei perle. Vidare køyrde vi opp gjennom dalen på anleggsvegen til Tussa. Fjellheimen i Hjørundfjorden er fascinerande, og eg vil gjerne attende dit når det lid mot sommar.
Lasso på nyevegen til Otterdal

Otterdal


Otterdal sett ovanfrå, med nydeleg utsikt mot Hornindalsvatnet

Utsikt frå Viddal


Ein av bygningane til Tussa

Ved vegs ende

1 kommentar: