mandag 10. februar 2014

Bok 13 2014: "Fugletribunalet" av Agnes Ravatn

Allis rømer frå sitt tidlegare liv for å starte på nytt, som hus- og hagehjelp for ein mann. Mannen er ein sær type, og vi anar at han òg har løyndomar han vil kome vekk frå. Sanninga vert gradvis avdekt, og det oppstår mykje spenning langsmed.

Boka er skrive på nynorsk, og som så mange andre nynorskforfattarar har Ravatn ein enkel stil som er ei fryd å lese, trass i den dystre undertonen. Spenninga held lesaren fanga, og slutten er på ein måte både overraskande og føreseieleg.

Eg likte boka svært godt, og ser med glede at den har fått P2-lyttarane sin litteraturpris.

1 kommentar: