søndag 9. februar 2014

Lasso på laurdag

Vi er hundevakter i helga, og ungane syntest det var stor stas å få lufte hund. Planane om eigen hund er temmeleg klare, men det er kjekt å kunne passe hundar medan vi ventar.

Turen gjekk først til Kilskrossen. Det er ein tur som vi har teke ein del gonger, men denne gongen vart det meir innhaldsrikt enn vi hadde forventa. Fleire stader var vegen nemleg uframkomeleg på grunn av ras, vass-skadar eller steinsprang. Nokre av steinane i vegbana var gigantiske! i farten hugsa eg ikkje kva tid eg gjekk den vegen sist, så eg er ikkje sikker på kva tid skadane har skjedd.

Til slutt gjekk vi over hovudvegen bort til "Vassenden", som er den delen av Bjørkedalsvatnet som ligg nærast Kile.

Ved Vassenden i Bjørkedalen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar