torsdag 20. mars 2014

Bok 23 2014: "Normans område" av Jan Kjærstad

Det er vanskeleg å skildre denne boka, som har fleire lag som kan tolkast i ulike retningar. I all hovudsak kan ein seie at boka handlar om å lese fiksjon, og kva verdi dette har i livet. Hovudpersonen er John Richard Norman, ein forlagsdirektør som får lesevegring. Han finn dei fleste manus føreseielege, og det gjer han kvalm å lese dei. Han reiser derfor i eksil for å sleppe å lese, og då forelskar han seg i ei kvinne. Det heile går ganske bra, men så begynner han å lese att.

Handlinga er sjølvsagt heilt sekundær i høve til sjølve filosoferinga om verdien av lesing. Kjærstad set ord på ein del som mange bokormar tenkjer, og han skriv godt. Dette er ei bok av den sorten ein godt kan lese igjen for å få med seg meir av den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar