mandag 31. mars 2014

Svanviken i Eide

Medan vi likevel var i Eide, tok vi turen til Svanviken, staden der ein hadde ein arbeidsleir mellom anna for romanifolk som skulle integrerast i det norske storsamfunnet. her vart dei opplærde i hus- og gardsarbeid, dei fekk forbod mot å utøve eigen kultur og nærast pådytta den kristne kulturen gjennom skule- og kyrkjegang. Den mørkaste delen av historia er at fleire kvinner vart tvangssteriliserte. Nokre av bygga står att, men Svanviken har seinare vore kjende både for asylmottak og bufellesskap for ungdom med psykiske problem.

Svanviken mars 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar