søndag 2. mars 2014

Søndagstur til steinras

Mellom Mjeltvika og Kile ligg noko som kan ha vore ein gammal kjerreveg, men som siste åra har fungert som sti. I dag gjekk vi tur for å inspisere på nært hald og avstand dei store massane som har rasa ned fjellsida, øydelagt vegen og teke med seg sand, stein og skog ut i sjøen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar