torsdag 6. august 2015

Bok 75 2015: "Historien om Norge. Fortellinger" av Karsten Alnæs

Denne lydboka inneheld eit utdrag forteljingar frå den store bokserien til Karsten Alnæs. Den serien las eg frå perm til perm i si tid, som er om lag ti år sidan, og det er verkeleg bøker som er verd å lese. Det var ein del diskusjon om kor vidt forfattaren var heilt vitskapleg på høgde då bøkene kom, men eg vil uansett seie at dette er bøker som får "folk flest" til å like å lese historie, ikkje berre fagfolk. Debatten då bøkene var nye handla kanskje aller mest om tvilsam kjeldebruk, eller manglande kjeldetilvisingar - eg er noko usikker på det. Attende til lydboka: den inneheld som nemnt eit utdrag, og det seier seg sjølv at ein då har valt ut svært sentrale personar og hendingar. Eg har sett stor pris på denne oppfriskinga, sjølv om det var tema eg ville ha høyrt meir om undervegs. Det er vel for mykje forlangt at nokon les inn heile serien på lydbok, men det kan hende eg leitar fram bokserien att og les nokre fleire kapittel...

1 kommentar: