søndag 30. august 2015

Valkamp med stand-aksjon i sentrum

Laurdag hadde eg for andre laurdag på rad ein avtale med ein flokk andre listekandidatar om å stå på valkamp-stand. Vi delte ut roser og diskuterte med forbipasserande, og stemninga var god og optimistisk. Vår fremste kampsak no er å få i stand ein tunnel som skal gå gjennom fjellet og fjerne E39 frå sentrum. Dette vil føre til mindre trafikk-kaos og truleg auka trivsel i sentrum. Andre saker vi kjempar for, er sjølvsagt òg viktige, og for meg er oppvekst og skule dei mest interessante temaa. Ikkje uventa nyttar eg ofte høvet til å snakke om gjeninnføring av nattferja.
Nokon burde ta med seg krakk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar