tirsdag 11. august 2015

Bok 79 2015: "Marina Bellezza" av Silvia Avallone

Denne tjukke boka (om lag 600 sider) har eg slukt, noko som i seg sjølv er eit kvalitetsteikn. Forfattaren er italiensk, fødd i 1984, og boka har handling lagt til dei italienske Alpane i 2013. Ei kvinne med ambisjonar om å bli songstjerne møter ein mann som drøymer om å bli kubonde i Alpane, og eit vanskeleg kjærleiksforhold oppstår. I tillegg har begge problem med familiane sine. Handlinga er såleis temmeleg triviell, men eg syntest den var god fordi den gav eit innblikk i korleis ein lever og tenkjer i utkantstrok i Italia. Samtidig syntest eg forfattaren hadde gode karakterskildringar og interessante refleksjonar når det gjeld motstridande draumar, og kva drivkrefter som får menneske til å agere som dei gjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar