fredag 28. august 2015

Politisk debatt på skulen

I dag var heile skulen der eg arbeider samla i gymhallen for å lytte til ein paneldebatt der ti politiske parti var representerte. Som vanleg var det for det meste ungdomspolitikarar frå andre stader som representerte partia, bortsett frå at ordføraren stilte frå sitt parti. Det sistnemnde opplevde eg som positivt, då det trass alt er eit lokalval. Tema som var oppe var til dømes skulepolitikk og flyktningpolitikk, som er tema eg trur engasjerer målgruppa. Ungdomspolitikarane heldt seg for det meste saklege, og nokre famlande forsøk på litt grov humor vart ikkje spesielt godt motteke. For dei av oss som har levd ei stund, var vitsane slett ikkje nye heller.

Viss eg skulle utrope ein "vinnar" blant politikarane, måtte det vere han som representerte SV. Ordføraren var òg god, mest fordi han verka truverdig og sympatisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar